Khai mạc Lễ hội Tràng An Ninh Bình vào ngày 13-4 (tức 17 tháng Ba Âm lịch)