Quảng Bình mở tuyến du lịch mới, giảm giá các dịch vụ