Sự kiện Triển lãm ảnh “Có một Trường Sa trong lòng Hà Nội”