EIU: Du lịch sẽ trở thành bộ phận quan trọng của kinh tế Việt Nam